Digitální kongresy, semináře, školení a e-learningy z oblasti hematologie na jednom místě. 

Projekt HEMACADEMY je vzdělávací portál určený všem specialistům z oboru hematologie nejen v České republice. Cílem je zastřešit všechny jeho subobory a přinášet tak nejnovější poznatky z oblasti hematologie prostřednictvím digitálních interaktivních školení, jednodenních sympozií, článků, e-learningů, videí či podcastů a umožnit lékařům tyto poznatky sdílet a dále se vzdělávat. 

Projekt HEMACADEMY má mezinárodní odbornou účast. Stránky jsou dostupné v české a anglické verzi. Pro absolvování e-learningových kurzů a účast na sympoziích je nutné se registrovat. Registrace do portálu HEMACADEMY je zdarma, účast na sympoziích je zpoplatněna dle aktuálního ceníku. 


Aktuality a zprávy z hematologie

Novinky

Prognostický význam subklinických změn kloubů na MRI u hemofilie

Zkušenost ukazuje, že monitorování kloubních změn, zejména těch subklinických, je

Ovlivnění bolesti u hematoonkologických pacientů

Terapie bolesti je nedílnou součástí péče o onkologického pacienta. Rizikovými

Léčba hematoonkologických onemocnění na Slovensku v číslech

Hematoonkologická onemocnění, mezi než patří mnohočetný myelom, představují až 7

Nepřehlédněte

Nová videa

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona é. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve zněni pozdějších pfedpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky